+66 (0) 2-911-9988 info@magicsoftware.co.th

ปลดล็อกนวัตกรรม API และ Integration

ในการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ความคาดหวังของผู้บริโภคไม่เคยหยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการที่ยังอยู่ใน comfort zone มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือถูกล้มลง การเกิดบริษัทใหม่ๆ ตลอดเวลาทำให้ตลาดเดิมๆ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าธุรกิจของคุณต้องตอบสนองให้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา และวิธีการที่ใช้งานได้ในอดีตอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันอีกต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถเป็นผู้นำในตลาดได้ในระยะยาว โดยต้องติดตามและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้กับพนักงานในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย

การใช้ API และเทคโนโลยี Integration เป็นแนวทางที่เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นสำหรับผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย ซึ่งการใช้ API และเทคโนโลยี Integration เพื่อเสริมธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น ถูกจับตามองว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์นี้ได้ตรงที่สุด

โดยในบทความนี้ เราจะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง API และ Integration ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้รวดเร็วขึ้น และสิ่งที่ webMethods.io จะสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

  API Connect

  API เป็นทางเชื่อมต่อของธุรกิจแบบดิจิทัล เป็นวิธีใหม่ในการเข้าถึงลูกค้าและคู่ค้า เมื่อ API ถูกนำมาใช้อย่างตามขั้นตอน จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด และคุณค่าอย่างมหาศาลให้กับ ผลิตภัณฑ์ บริการ และพาร์ทเนอร์ในระบบ ecosystem ขององค์กรธุรกิจ อย่างไรก็ดีการที่จะทำ API เพื่อเชื่อมต่อของธุรกิจให้ได้ผลนั้น จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อผ่านขั้นตอนหรืออุปสรรคสำคัญๆ ดังนี้

  1. API ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีกระจัดกระจายในแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้งานมา และผสานรวมกันมาหลายรุ่น ตั้งแต่สมัยอดีตแบบยุค legacy จนถึงปัจจุบันล่าสุด ตัวอย่างแบบนี้มีให้เห็นในหลายองค์กร ที่ระบบหลักของข้อมูลมีตั้งแต่เมนเฟรม ไปจนถึงแอปพลิเคชันแบบ SaaS บนคลาวด์
  2. การขยายตัวหรือเพิ่มจำนวนของ API และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีการควบคุม จะทำให้เกิดความซับซ้อนและการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องของระบบแบบเกินขอบเขต ทำให้ระบบเกิดความเปราะบาง ล้มเหลวได้ง่าย และอาจทำให้ธุรกิจต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

  จุดเริ่มต้นและทางเลือกของ Integration

  การทำ ​Integration แบบดั้งเดิม จะเน้นที่การ sync ข้อมูลทั้งหมดไว้รอบๆ ระบบ โดยแยกแอปพลิเคชันไว้แบบไซโล การจัดการเช่นนี้ใช้ได้ดีในอดีตหรือในช่วงเวลานั้นๆ หรือเมื่อธุรกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่ตามสถานการณ์ปัจจุบันที่รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป กระบวนการในการทำธุรกรรม ข้อมูล และบทบาทของผู้ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน สถานการณ์ต่างๆ จึงบังคับให้ภาคธุรกิจต้องทำการ Integrate จำนวนมากอีกครั้ง เพื่อปรับขั้นตอนทั้งหมดเหล่านั้นใหม่

  และนั่นคือปัญหาของการทำ Integration แบบดั้งเดิมที่โฟกัสที่ building blocks หรือองค์ประกอบทางเทคนิคล้วนๆ ไม่ได้เน้นที่ building blocks ทางธุรกิจ

  API ได้กลายป็นกลไกสำคัญหลักของเทคโนโลยี Integration ในสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องทำการ Integrate จำนวนมาก หรือเพื่อปรับขั้นตอน Integrate ทั้งหมด เพื่อการเชื่อมต่อระบบและข้อมูลข้ามรุ่นต่างๆ ของแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างและโฟลว์การรวมระบบ เพื่อสร้าง building blocks ที่เน้นธุรกิจ

  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อองค์กรมีการริเริ่มและยอมรับโครงการการทำ ​Integration  ส่วนจะใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อย้ายข้อมูลระหว่างไซโลต่อไปหรือไม่ ถึงเวลาที่องค์กรควรพิจารณาเทคโนโลยี API ที่ช่วยเอื้อประโยชน์สำหรับโครงการ Integration ต่อไป

  API Management

  มีหลายองค์กรที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบ API และต่อมาภายหลังได้ตระหนักว่าการมีอยู่ของ API ไม่ได้รับประกันการเชื่อมต่อและการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือควบคุมการใช้ API จากส่วนกลางขององค์กร โดยปัญหาหรือปัจจัยการบริหารจัดการ API ที่เกิดนั้น ตัวอย่างเช่น

  • ใครหรือระบบอะไรจะใช้ API หากไม่มีระบบอะไรเชื่อมต่อกับ API เลย ก็จะไม่มีประโยชน์
  • API ถูกใช้งานอย่างเกินขอบเขตหรือไม่ การขยายตัวหรือเพิ่มจำนวนของ API และบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีการควบคุม จะทำให้เกิดความซับซ้อนและการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องของระบบที่เกินขอบเขต
  • มี API ใดบ้าง
  • นักพัฒนาระบบจะใช้งาน API ได้อย่างไร
  • จะตรวจสอบและอนุญาตผู้ใช้ได้อย่างไร user คนไหน ใช้ API ที่ไหนได้บ้าง

  การบริหารจัดการ API เริ่มต้นได้

  การบริหารจัดการ API สามารถทำได้ด้วยการใช้โซลูชันเดียว แบบ Multi-function integration platform เพื่อการค้นหา เรียนรู้ เข้าถึง ตรวจสอบ และปกป้อง API ที่มีอยู่

  โซลูชั่น webMethods จะช่วยให้คุณสร้าง เชื่อมต่อ และจัดการระบบ API ที่มีอยู่ โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมสำหรับการจัดการ API ด้วยแพลตฟอร์ม webMethods ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพัฒนาชนิด no-code integration สามารถเร่งความเร็วการใช้งาน API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  webMethods ใช้การเชื่อมต่อแบบไฮบริดที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชันรุ่นเก่า ​legacy system และแอปรุ่นใหม่ไปจนถึงแอป SaaS ล่าสุด ซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการ API นี้ จะช่วยในการส่งเสริม ควบคุม และปกป้อง API ที่องค์กรสร้างขึ้นหรือมีอยู่ได้

  เขียนโดย : Kanitha

  วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2566