+66 (0) 2-911-9988 info@magicsoftware.co.th

มาทำความรู้จัก “MST” บริษัทซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคใหม่ ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกภาคส่วนขององค์กรทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานต่าง ๆ มากมาย ทำให้เราเห็นได้ว่า “เทคโนโลยี” ได้เข้ามามีบทบาทและกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานในรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MST ผ่านการสัมภาษณ์ คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้

MST มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ก่อนที่จะมาเป็น MST อย่างทุกวันนี้ เราเป็นเพียงฝ่ายไอทีจากเครือเบทาโกร ที่ได้ทดลองนำเอาซอฟต์แวร์ “MAGIC” เข้ามาใช้งานในเครือบริษัท ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ Integrate ระบบงานต่าง ๆ จากประเทศอิสราเอล เมื่อทีมงานได้ทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ MAGIC แล้วเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจ และตัดสินใจเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งานไปเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ MAGIC ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นี่จึงเป็นที่มาของการร่วมทุนระหว่างเครือเบทาโกรและ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (MSE) จากประเทศอิสราเอล เพื่อจัดตั้ง บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MST ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าและจัดจำหน่าย ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ MAGIC ในประเทศไทย ซึ่งเราได้มีการได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2539

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของสินค้า มาตรฐานการให้บริการ และพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ ทำให้ในเดือนพฤษภาคม 2544 MST ได้กลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 Certified จาก SGS

ปัจจุบันเรามีพนักงานอยู่ประมาณ 70 คน ด้วยประสบการณ์การให้บริการงานด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากกว่า 25 ปี พร้อมทั้งพันธมิตรชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ MST ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากถึง 400 องค์กรในประเทศไทย

มุมมองและวิสัยทัศน์ขององค์กรในยุค Digital Transformation เป็นอย่างไร?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้ ส่งผลให้เกิดการแทนที่ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเราเรียกกันว่า “Digital Disruption” จึงทำให้งานบางอย่างได้ถูกลดบทบาทหรือให้ความสำคัญน้อยลง ซึ่งการพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัลนี้ ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องหันมาให้ความสนใจในการลงทุนกับโครงสร้างทางด้านไอทีและเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเราจะเห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างชัดเจนจากการปรับตัวของภาครัฐและเอกชน ที่ได้ทำการสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย เพื่อทำให้องค์กรและคนทั่วไปสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น

MST ให้บริการอะไรบ้าง และจะช่วยตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคใหม่ได้อย่างไร?

MST เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานในโลกยุคใหม่นี้ได้ โดยเราจะขอแนะนำโซลูชั่นต่าง ๆ ที่พร้อมจะช่วยทำให้องค์กรของคุณรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ได้มากกว่าเดิม ดังนี้

1. Quality & Safety Management System ระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรทั่วไปที่ได้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ e-Smart ISO ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และ SHE ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์การเป็นไปตามมาตรฐานสากลและช่วยเสริมประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้กับองค์กรของคุณได้

2. Software Development & Enterprise Application Integration Tools ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ Integrate ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ จาก Magic Software Enterprises ประเทศอิสราเอล ได้แก่

Magic xpa ซอฟต์แวร์ทูลที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงาน ได้หลากหลายในทุก Platform และทุก Database

Magic xpi ซอฟต์แวร์ทูลที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยงระบบแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้เสมือนหนึ่งเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งมี API Adaptor ที่พร้อมใช้งานหลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงใช้งานกับระบบซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น SAP, Salesforce.com เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี ApplinX จาก SoftwareAG ประเทศเยอรมัน เป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์ที่รองรับธุรกิจหลักขององค์กร์ที่ใช้งานมานาน โดยการเชื่อมโยงการใช้งานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ซอฟแวร์เหล่านั้นยังสามารถใช้งานได้และมีความทันสมัยมากขึ้น

โซลูชั่นเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมรับกับการแข่งขันในตลาดที่ทวีความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆ

3. Cyber Fraud & Risk Management Solutions ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Detection & Prevention) และซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) สำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ได้แก่

    • CFRM จาก Bottomline Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ObserveIT จาก Proofpoint ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ALog จาก Amiya Corporation ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้จะช่วยบริหารจัดการกับความเสี่ยงภายในองค์กรที่เกิดจากการทุจริต การละเมิดสิทธิ ความไม่ระมัดระวัง หรือความไม่ปลอดภัยในการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถลดผลกระทบหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทรนด์การทำงานรูปแบบ “Telework” หรือที่เราเรียกกันว่าทำงานที่บ้าน (WFH) หรือ การทำธุรกรรมออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

4. Big Data Analytics Acceleration เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) อย่าง SQream จาก SQream Technologies ประเทศอิสราเอล หากองค์กรของท่านกำลังประสบปัญหาในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับเวลาได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ทำให้ MST ต่างจากคู่แข่งคืออะไร?

MST เรามีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์และรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ จากการเป็นผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งเรามักจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีการนำโซลูชั่นต่าง ๆ เข้ามา ดังนั้น เราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ และนอกจากเราจะให้บริการด้านซอฟต์แวร์แล้ว ในปัจจุบันเรายังมีการบริหารจัดการงานโครงการที่มีมาตรฐาน ซึ่งกำลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เราไม่ได้มองกว่าในธุรกิจนี้ใครจะดีกว่าใคร เราเพียงแค่นำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีโอกาส และสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้

มองภาพธุรกิจในอนาคตสำหรับ MST ไว้อย่างไร?

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตและรูปแบบการทำงานไปเป็นแบบใหม่ ทำให้มีโอกาสในการเกิดช่องโหว่และภัยคุกคามจากทางไซเบอร์เป็นจำนวนมาก เราจึงหันมาให้ความสนใจในด้าน Security Solution มากขึ้น ซึ่งกำลังมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการในตลาด และยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ในปัจจุบัน MST มีโซลูชั่นหลากหลายที่พร้อมจะตอบโจทย์นี้ให้กับลูกค้าได้ อีกทั้งเรายังเฝ้าติดตามและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ก็คือ การมี Implementer ที่มีความเข้าใจในระบบและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ท่านสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่เว็บไซต์ thebusinessplus.com คลิก

เขียนโดย : Manikan

วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2564