+66 (0) 2-911-9988 info@magicsoftware.co.th

ขยายความสามารถ Legacy System สู่โลกภายนอก… ด้วย webMethods ApplinX

สำหรับการใช้งานระบบงานในองค์กรในปัจจุบัน เรามักจะได้ยินหรือรู้จักกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux กันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆ แล้วในปัจจุบันก็ยังคงมีระบบงานเดิมที่ใช้งานกันอยู่ ซึ่งเราเรียกว่า Legacy System เช่น Mainframes, AS/400 ซึ่งจะพบเห็นกันค่อนข้างบ่อยในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และอีกหลายองค์กรที่ยังคงใช้ระบบ Legacy เหล่านี้กันอยู่ไม่มากก็น้อย

ถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยน? อาจจะเพราะความเชื่อมั่นต่อความคงทนของระบบที่ค่อนข้างเสถียร หรือการจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบใหม่นั้น อาจต้องใช้เวลาในการ Implement ค่อนข้างนาน ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ ความครอบคลุมของระบบงานต่อธุรกิจ การเทรนนิ่ง การใช้งานระบบ รวมถึงการดูแลระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานเดิม อีกทั้งบุคลากรที่ชำนาญการในระบบใหม่ๆ นั้นก็อาจจะมีน้อย และองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงมากขึ้นไปด้วย และนี่เป็นแค่เหตุผลบางส่วนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงอยากจะแนะนำเครื่องมือ Software ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “webMethods ApplinX” ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สำหรับหลายๆ องค์กรได้

webMethods ApplinX คืออะไร

webMethods ApplinX เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่สามารถคงไว้และปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่ใช้อยู่บนระบบ Legacy System (Mainframe,AS/400) ขยายขอบเขตมาอยู่บนรูปแบบของ Web Application, Web Services(SOA), REST API บนระบบใหม่ๆ โดยไม่ทำให้สูญเสียข้อมูลที่มีคุณค่า ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานกับระบบงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมด้วยการเตรียม Web Services/API ไว้ให้สำหรับเชื่อมโยงกับระบบงานใหม่ๆ ที่ต้องการพัฒนา เช่น Desktop Application, Web Application, Web Services, SOA, Mobile หรือระบบงานอื่นๆ จึงทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ มีความเสี่ยงน้อย รวดเร็วสำหรับการพัฒนา Application มากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต โดยความสามารถหลักๆ ของ webMethods ApplinX มีดังนี้

Web-Enablement : พัฒนาระบบงานสู่ Intranet/Internet ได้อย่างรวดเร็วด้วย ApplinX Web Frameworks

  • Pure HTML Emulation : การเปลี่ยนหน้าจอ Host การทำงานเป็น Web Emulation

  • Instant Web Application : สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Web Application โดยไม่ต้องทำการพัฒนาเพิ่ม (No Coding)

  • Composite Web Applications : พัฒนาลักษณะ Web Application ร่วมกับ Web Frameworks

SOA Enablement

พัฒนาระบบตามฟังก์ชันงานที่ต้องการ (Build to Web Service (SOAP,REST)) ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างลูกค้า การสร้าง Order การสร้างกรมธรรม์ออนไลน์ การนำข้อมูลเข้า-ออกจากระบบตามส่วนงาน เป็นต้น ซึ่งนำมาสร้างเป็นองค์ประกอบในการทำ Work Flow ของระบบงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องเป็น webMethods ApplinX?

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวโดยการนำกลยุทธ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในกรณีที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น และทำให้องค์กรต้องมีการปรับปรุงเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ ฝ่าย IT ในแต่ละองค์กรจึงหนีไม่พ้นกับความต้องการในเทคโนโลยีใหม่ๆ ของผู้ใช้ระบบงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ใช้งานต้องการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า หรือต้องการข้อมูลคู่แข่ง เป็นต้น

ประโยชน์ของ webMethods ApplinX

  • ช่วยเพิ่มคุณค่าของ Host Application (AS/400, Mainframe) ที่มีอยู่เดิมให้สามารถขยายการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยเปลี่ยนแปลง Back-End เดิมที่ใช้งานภายใต้ Terminal ให้มาใช้งานภายใต้ Internet browser และสามารถแสดงผลที่สวยงามในรูปแบบของ Web
  • ช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงในการทำ System Integration (ไม่ติดตั้งโปรแกรมใดๆ บน Host)
  • ช่วยขยายขีดความสามารถขององค์กรในการให้บริการกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร
  • ช่วยลดระยะเวลาในการ Re-Key ข้อมูล
  • ใช้หลักการของ Object-Driven Architecture ทำให้มีความคล่องตัวในการพัฒนา (Drag & Drop Style)

เขียนโดย : Surin

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2564